Skip to content

Προσλήψεις εργατών στη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα στον ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα

Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δέκα (10) εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθµού.

10 Εργάτης (ΥΕ)

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 14.11.2018 έως 23.11.2018 στη Γραµµατεία του Σταθµού την ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2. Πρόσφατη βεβαίωση µόνιµης κατοικίας έκδοσης (όχι παλαιότερη των 2 µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης) µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι µόνιµος κάτοικος Τοπικού ∆ιαµερίσµατος, ∆ηµοτικής ενότητας, ∆ήµου, Νοµού.

3. Επικυρωµένο αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της Εφορίας από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σηµειώµατος µέσω του συστήµατος TAXIS NET.

4. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ για τον προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος ανεργίας του υποψηφίου, η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη µε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

5. Για την απόδειξη της Πολυτεκνικής Ιδιότητας απαιτείται: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του οικείου ∆ήµου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ΟΠΣΕ∆) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερη των 2 µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης) συνοδευόµενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

6. Για την απόδειξη των κριτηρίων της οικογενειακής κατάστασης και του αριθµού ανήλικων τέκνων απαιτείται: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του οικείου ∆ήµου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ΟΠΣΕ∆) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερη των 2 µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης).
Από το εν λόγω πιστοποιητικό ή βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έιναι έγγαµος ή χήρος ή διαζευγµένος καθώς και ο αριθµός των ανήλικων τέκνων του.

7. Για την απόδειξη του Γονέα µονογονεϊκής οικογένειας, ο οποίος ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου/ων απαιτείται:
Πρόσφατο Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου στα δηµοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραµµένος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από τα ΚΕΠ µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου (ΟΠΣΕ∆) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερη των 2 µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης). Από το εν λόγω πιστοποιητικό ή βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ένα (01) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως και είκοσι πέντε (25) ετών.

Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου εκτός του ως άνω πιστοποιητικού απαιτείται επιπλέον οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρµόδια δηµόσια αρχή της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα που ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα αυτού.

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ∆ΕΗ Α.Ε., µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύµβαση έργου, ηµεροµίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκε.

Σηµειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόµων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 µήνες από τη λήξη της προηγούµενης απασχόλησής τους στη ∆ΕΗ Α.Ε.

Πηγή: {feedname}
refreshnews.gr

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:
Westbusiness banner