Το σκεπτικό του ΣτΕ για το κλείσιμο του Mega

Το σκεπτικό του ΣτΕ για το κλείσιμο του Mega