Τι συμβαίνει με τις δύο «ορφανές» άδειες Εθνικής εμβέλειας

Τι συμβαίνει με τις δύο «ορφανές» άδειες Εθνικής εμβέλειας