45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με αφιέρωμα της ΕΡΤ

45 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου με αφιέρωμα της ΕΡΤ